Wednesday 18th September 2019,
Federatia Romana de Rugby

Anunt atribuire servicii cazare si masa

ANUNT DE ATRIBUIRE

                  Federatia Romana de Rugby,cod fiscal:RO4204062, cu sediul in Bucuresti,str.Marasti nr. 18-20,sector 1,cod postal 011468,telefon 031/1000500,fax:031/1000400, a realizat pentru perioada mai – decembrie 2013, prin procedura proprie conform art 16 din O.U.G.-servicii incluse in anexa 2 B,o selectie interna de ofertepentru atribuirea contractului de achizitie publica :Servicii de cazare la hotel si servicii de restaurant si de servire a mesei”

cod CPV: 55000000-0 – Servicii hoteliere,de restaurant si de vanzare cu amanuntul

Obiectul contractului il constituie achizitia de “Servicii de cazare la hotel si servicii de restaurant si de servire a mesei ” prestate in orasele: Bucuresti/Ilfov; Bournemouth (Marea Britanie); Cracovia (Polonia); Brieve (Franta), conform Caietului de Sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire.

            Anunt – invitatie de participare: nr. 1435/22.04.2013

Valoarea estimata a contractului (cu TVA)

 Valoarea estimată  cu TVA (numai în cifre): 200000 euro (1  euro = 4.3552 lei la data de 22.04.2013)

Moneda in care se transmite oferta de pret: EURO

Nume si adresa operator economic: S.C. Agentia de Turism “Triunghi” S.R.L., adresa str. M. I. Brutus nr. 13, sector 5, Bucuresti, telefon/fax 0040213353757/3359758/3351316, număr de înmatriculare J40/20782/1994, cod fiscal RO 6452951, cont (banca) RO60BRDE410SV21219304100/ROL deschis la brd Sucursala Academiei, reprezentată prin dl. Bogdan Lazar, funcţia – administrator.

Valoarea finala : 188868.86 euro, cu TVA.

2,298 total views, 2 views today